دانلود Gorilla Run – Jungle Game v2.8گوریل دونده_بازی در جنگل اندروید

دانلود Gorilla Run – Jungle Game v2.8گوریل دونده_بازی در جنگل اندروید

Gorilla Run – Jungle Game
این بازی جدید ترین بازی به عنوان یک دونده و همچنین بهترین بازی دونده است.در این جنگل یک گوریل شجاع وجود دارد.شما باید به او کمک کنید که سریعتر بدود.بدود و بپرد..زیرا او باید بدود تا چیزی برای خوردن پیدا کند. او موز را در جنگل گم کرده است.شما باید به او کمک کند که موز را پیدا کند وآن را بخورد.کنترل این بازی بسیار ساده است و نیز دارای انیمیشن های بسیار جالب است.
چگونگی بازی:
برای پریدن بر روی صفحه گوشی ضربه بزنید.
برای کسب امتیاز ویژه موز را به دست آورید.
هر مرحله از بازی را کامل کنید و بدین ترتیب به سطح جدید از بازی دسترسی پیدا کنید.
دارای ۹ سطح اعتیاد آور
تم جنگل های وحشی
گوریل در جنگل گم شده است و به کمک شما احتیاج دارد.به این گوریل کمک کنید تا از روی ستون ها بدود ،مواظب باشید که به موانع موجود در مسیر برخورد نکند.
این بازی خیلی جالب است.از آن لذت ببرید.

 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانلود Gorilla Run – Jungle Game v2.8گوریل دونده_بازی در جنگل اندروید