دانلود Super Robo Fighter By Kiz10 v1.2.1 بازی ربات پیشرفته جنگجو اندروید

دانلود Super Robo Fighter By Kiz10 v1.2.1 بازی ربات پیشرفته جنگجو اندروید

Super Robo Fighter By Kiz10
سعی کنید قطعات یک ربات بزرگ و قدرتمند را به هم وصل کنید.
در کم تر از ثانیه ای شما می توانید مونتاژ کردن قطعات ربات را کامل کنید
سپس ربات خود را به میدان جنگ بفرستید.
از اسلحه های مختلف برای نابود کردن دشمنان خود استفاده کنید.
عجله کنید ربات خود را بسازید و بجنگید

 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانلود Super Robo Fighter By Kiz10 v1.2.1 بازی ربات پیشرفته جنگجو اندروید