دانلود Shark Journey v1.6 بازی سفر کوسه اندروید

دانلود Shark Journey v1.6 بازی سفر کوسه اندروید

hark Journey
در یک دریای بزرگ که ماهی های بزرگ برای بقا خود ماهی های کوچکتر را می خورند،یک کوسه کوچک گروه خود را گم کرده است.این کوسه کوچک باید ماهی های ک.چکتر را بخورد تا زود بزرگ شود و مسیر خود را به سمت خانه با دسترسی به این کلید های زرد و باز کردن قفل درهایی که در این مسیر می بیند پیداکند .
این کوسه خیلی گرسنه و ترسناک است.به او غذا بدهید.با دنبال کردن کوسه شما می توانید صحره های مرجانی بسیار زیبا را به همراه ماهی های مختلف اطراف آن ببینید و یک پیش غذا عالی را با استفاده از ستاره دریایی و میگوهای کوچک تجربه کنید..
قبل از اینکه شما تبدیل به یک کوسه بزرگ شوید تنها اجازه دارد که موجودات دریایی کوچک را بخورید.و اگر بیش از حد به موجودات دریایی بزرگ نزدیک شود یک طعمه خوب برا این شکارچیان خواهد شد.مراقب هشت پاهای بزرگ،ماهی ها و چتر های دریایی باشید زیرا آنها می توانند از خود الکتریسته تولید کنند.نه تنها مراقب خرچنگ های قرمر غول پکر باشید بلکه مواظب ماهی های بزرگتر و کوسه های قرمز باشید.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانلود Shark Journey v1.6 بازی سفر کوسه اندروید