دانلود Build Atomic Society v1.1 بازی ساخت جامعه اتمی اندروید

دانلود Build Atomic Society v1.1 بازی ساخت جامعه اتمی اندروید

Build Atomic Society
این بازی یک بازی شهرسازی استراتژیک است.در یک جامعه اتمی زنده بمانید و د ر آن حکومت کنید.
شهر خود را بسازید و در آن حکمرانی کنید.شما می توانید برای زندگی مردم در این جامعه اتمی حکم دهید.
قوانینی را برای زندگی مردم وضع کنید.شما هم می توانید ظالم باشید و هم می توانید مهربان باشید و باید در این مسیر یاد بگیرید که چگونه زنده بمانید.

 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانلود Build Atomic Society v1.1 بازی ساخت جامعه اتمی اندروید