Last Empire-War Z:3D بازی آخرین امپراتوری اندروید

Last Empire-War Z:3D از امپراتوری خود با تیر اندازی به زامبی ها محافظت کنید و منابع جمع آوری کنید.در بازی”آخرین امپراتوری”استراتژی منحصر به فرد خود را داشته باشید و ساخت و ساز انجام دهید.

نیرو های زامبی خود را آموزش دهید و با دیگر بازیکنان سراسر دنیا بجنگید.هم با انسان ها بجنگید و هم با زامبی ها! و بدین ترتیب قلمرو خود را گسترش دهید.می دانید برای گسترش قلمرو خود چه کار هایی باید انجام دهید؟

Last Empire-War Z3D

Last Empire-War Z3D

بازی استراتژی جنگ و دفاع امپراتوری * با سبک بی پایان این بازی در برابر هجوم زامبی ها ایستادگی کنید! * امپراتوری – استراتژی خاص این بازی بازیکنان را به ساخت و ساز تشویق می کند! * برای بدست آوردن پاداش های بزرگ یک استراتژی دفاعی با زامبی ها داشته باشید!