دانلود Cartoon Photo Editor ویرایش عکس کارتونی اندورید

دانلود Cartoon Photo Editor ویرایش عکس کارتونی اندورید

cartoon Photo Editor به  شما اجازه می دهد به نوبه خود تصاویر خود را به آثار هنری تبدیل کنید، شما می توانید تعداد زیادی از فیلتر برای ویرایش عکس های خود استفاده کنید و عصاره آن را به یک تصویر کارتونی تبدیل کنید.

اعمال جلوه های سرد و هنری به عکس جدید یا موجود.

تبدیل عکس های شما به کارتون، طرح ها، نقاشی های رنگ روغن، نقاشی های مداد و خیلی بیشتر. شما می توانید عکس خود را به یک نقاشی با دست تبدیل کنید.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانلود Cartoon Photo Editor ویرایش عکس کارتونی اندورید