دانلود Punch Mouse بازی موش اندروید

دانلود Punch Mouse بازی موش اندروید

گروه بزرگی از موش ها با منشا ناشناخته از مزرعه تاخت و تاز میکنند و پنیر های صاحب مزرعه را میخورند.

در حال حاضر، فقط شما می توانید این موش حریص را متوقف کنید

. آیا واکنش شما به اندازه کافی سریع؟ سریع ضربه زدن با انگشتان دست خود را، ضرب و شتم، سنگ زنی و دفع این موش ها.

برای از بین بردن استفاده از ابزارهای قدرتمند، مانند بمب، آتش سوزی و رعد و برق. ا

***امکانات:***

– بسیاری از موس مشخصه انواع: موس بزرگ چربی، ماوس رعد و برق، ….

– بازی اکشن هیجان انگیز است که می تواند فشار را آزادکند

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانلود Punch Mouse بازی موش اندروید