دانلود Can You Escape Prison Room V1.0.0بازی فرار از اتاق زندان اندروید

دانلود Can You Escape Prison Room V1.0.0بازی فرار از اتاق زندان اندروید

بازی فرار از اتاق زندان:آیا می توانید از اتاق زندان فرار کنید؟
؟Can You Escape Prison Room
شرایطی راتصور کنید که در یک زندان هستید.با انتخاو کلیک این بازی شما لحظه های هیجان انگیزی را تجربه خواهید کرد.
شما برای فرار از این زندان نیاز به پیدا کردن چیزهایی دارید که در حل معما به شما کمک خواهند کرد.بنابراین شکی نیس که راهی برای فراروجود دارد و قطعا شما آن را پیدا خواهید کرد.

 

 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانلود Can You Escape Prison Room V1.0.0بازی فرار از اتاق زندان اندروید