دانلود Still Here 0.07.08 بازی ماجراجویی پرواز اندروید

دانلود Still Here 0.07.08 بازی ماجراجویی پرواز اندروید

Still Here… A Cute Flight Adventure

این بازی اکتشافی مانند قدم زدن در صبح هنگام است.شما در این بازی پرواز دو بعدی را تجربه خواهید کرد و راز های زیادی در این دنیای زیبا خواهید یافت.
شما باید در این بازی در نقش موجود دوست داشتنی ای به نام “پیپ ” بازی کنید و در حالیکه به دیگران کمک می کنید دنیای زیبای اطراف را مشاهده کنید.آیا پیپ می تواند راز ها را کشف کند و بفهمد که چرا هیچ انسانی در این اطراف نیست؟

 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانلود Still Here 0.07.08 بازی ماجراجویی پرواز اندروید