دانلود Hive with AI (board game) 4.9.4 بازی کندو اندروید

دانلود Hive with AI (board game) 4.9.4 بازی کندو اندروید

(Hive with AI (board game

کندو یک بازی تخته ای ۲ نفره از جان یانی است!در ابتدای بازی تخته خالی است و در هر نوبت بازیکنان تصمیم میگیرند یک خانه را پر کنند.هدف بازی این است که پادشاه بازی حریف را محاصره کنید.

 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانلود Hive with AI (board game) 4.9.4 بازی کندو اندروید