دانلود Viking Village: RTS 1.8 بازی روستای وایکینگ ها اندروید

دانلود Viking Village: RTS 1.8 بازی روستای وایکینگ ها اندروید

Viking Village: RTS

ساخت و ساز انجام دهید.آموزش دهید.جمع آوری کنید.دفاع کنید
وایکینگ ها یک بازی استراتژی در زمان حال می باشد که در آن شما باید ساخت و ساز انجام دهید و از روستای خود دفاع کنید.

برای بقا باید منابع جمع آوری کنید,برج های دفاعی بسازید و استراتژی منحصر به فرد خود را داشته باشید.برای دفاع از بربریان استفاده کنید!به اردوگاهان دزدان حمله کنید و غنیمت جمع آوری کنید.

 

 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانلود Viking Village: RTS 1.8 بازی روستای وایکینگ ها اندروید