دانلود Alliance: Heroes of the Spire 55519 بازی اتحاد اندروید

دانلود Alliance: Heroes of the Spire 55519 بازی اتحاد اندروید

Alliance: Heroes of the Spire

اتحاد های قوی ایجاد کنید و تیمی از قهرمان قدرتمند داشته باشید.نیرو های خود را جمع کنید و دشمنان خود را به چالش بکشید و به رقابت بپردازید.

 

ارتقا
قدرت قهرمانان خود را ارتقا دهید تا ویژگی های جدید باز کنید
جواهرات و اقلام با ارزش جمع آوری کنید

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانلود Alliance: Heroes of the Spire 55519 بازی اتحاد اندروید