دانلود App Volume Control Pro 2.14 برنامه کنترل حجم صدا نرم افزار اندروید

دانلود App Volume Control Pro 2.14 برنامه کنترل حجم صدا نرم افزار اندروید

App Volume Control Pro

در هر برنامه صدا را کنترل کنید
میزان صدای هر یک از برنامه های خود را به راحتی مدیریت کنید.

برنامه کنترل حجم صدا یک نوع مدیریت هوشمند است،و به راحتی می توانید حجم صدای برنامه های خود را مدیریت کنید.

پس از نصب برنامه، حجم صدای هر برنامه دیگرتان را تنظیم کنید.

هرگاه برنامه یا بازی را باز کنید حجم صدا طبق دستوری که به برنامه داده بودید تنظیم میشود.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانلود App Volume Control Pro 2.14 برنامه کنترل حجم صدا نرم افزار اندروید