دانلود Faily Brakes 5.1 بازی آرکید ترمز های از کار افتاده اندروید + مود

دانلود Faily Brakes 5.1 بازی آرکید ترمز های از کار افتاده اندروید + مود

Faily Brakes

عنوان بازی همه چیز را راجع به آن میگوید
در حالیکه از گردنه های کوه عبور میکنید ناگهان ترمز خراب میشود و شما ناگهان در لبه پرتگاهی خطرناک قرار میگیرید.شما در این بازی تجربه سقوط هنگام رانندگی خواهید داشت.شما باید به هنگام سقوط مراقب باشید با درختان، سنگ ها و قطار ها برخورد نکنید.

 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانلود Faily Brakes 5.1 بازی آرکید ترمز های از کار افتاده اندروید + مود