دانلود Chaos Battle League 1.6.2 بازی هرج و مرج میدان نبرد اندروید + مود + دیتا

دانلود Chaos Battle League 1.6.2 بازی هرج و مرج میدان نبرد اندروید + مود + دیتا

Chaos Battle League
وقت ایجاد هرج و مرج در میدان نبرد رسیده است.شما باید کاراکترهای آیکنیک که سالها برای معرفی حریفان شما در در دنیای هرج ومرج در میدان نبرد وقت گذاشته اند را اداره کنید.در این بازی سریع و زمان واقعی که به صورت چند نفره ارائه شده است شما باید توانایی ها،شخصیت ها و دفاع های افسانه ها و تاریخ را جمع آوری کنید و آنها را ارتقا دهید.برای صعود در صفحه نمایش امتیازات و کسب پاداش شما باید دشمنان خود را شکست دهید.
برای فروش کارت ها و تکمیل ماموریت ها به یک انجمن ملحق شوید و آن را ارتقا دهید و به این ترتیب قفل جایزه هایی که به سود همه انجمن هست را باز کنید و آنها را فعال سازید.

 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانلود Chaos Battle League 1.6.2 بازی هرج و مرج میدان نبرد اندروید + مود + دیتا