Sea Game – بازی استراتژیکی دریایی برای اندروید

Sea Game  نام یکی از بازی های استراتژیکی اندروید است که برای تمام سنین مناسب می باشد. داستان از این قرار است شما خود را در سال 2050 می بینید. تمام زمین و منابع زمینی توسط انسان ها از بین رفته است و بجز چند جزیره ی کوچک چیزی باقی نمانده است و هریک از مردم دارند […]